Jeevan Surakshya

Jeevan Surakshya

Jeevan Surakshya

‘जीवन सुरक्षा’ (Jeevan Surakshya) सावधिक जीवन बीमा

जीवन सुरक्षा सावधिक प्रकारको जीवन बीमा हो । यस बीमाले हाल बजारमा रहेका आफ्ना प्रोडक्टहरुले समेट्न नसकेको उमेर समूह(११ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म र ६० वर्षदेखि ६५ वर्षसम्म) लाई समेत बीमाको परिधिभित्र समेट्न मद्दत गर्ने अपेक्षा राखी ल्याइएको बीमा योजना हो ।

जीवन सुरक्षाका मूलभूत विशेषताहरुः

  • न्यूनतम प्रवेश उमेर ११ र अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष तथा जीवन बीमाको न्यूनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम अवधि ५९ वर्षसम्मको हुनेछ भने अधिकतम अवधि भुक्तानी उमेर ७० वर्ष हुनेछ ।
  • न्यूनतम बीमांक रु.१,००,०००।÷(अक्षेरुपि रु. एक लाख) तथा आयश्रोत र स्वास्थ्य परीक्षणको आधारमा अधिकतम बीमांक रकम कायम गर्न सकिनेछ।
  • दोहोरो दुर्घटना लाभ(ADB) पूरक करारका रुपमा रहनेछ ।दोहोरो दुर्घटना लाभ (ADB) अधिकतम रु.५०,००,०००।÷सम्म लिन सकिनेछ ।
  • बीमांक रु.२,००,०००।÷ सम्मको बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा कुनै छुट नभएको, बीमांक रु.२,००,००१।÷देखि ५,००,०००।÷ सम्मको बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा रु.१।÷ प्रतिहजार तथा बीमांक रु.५,००,००१।÷ भन्दा बढीको बीमा गर्दा बीमाशुल्कमा रु.२।÷ प्रतिहजार छुट व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
  • वार्षिक र अर्धवार्षिक रुपमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस्तो बीमाशुल्क भुक्तानीमा विशेष छुटसमेत कायम गरिएको छ, जसअन्तर्गत वार्षिक भुक्तानीमा २ प्रतिशत र अर्धवार्षिकमा १ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
  • १६ वर्षभन्दा मुनिको बीमितको प्रस्तावक निजको बाबु/आमा हुनुपर्नेछ । यस अवधिमा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व प्रस्तावकको हुनेछ ।
  • बीमालेख प्रारम्भ भएको ३ वर्षपछि बीमितले चाहेमा समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकम बीमालेख धितोराखी कर्जा लिन सक्नेछ । कर्जाको व्याजदर संस्थानको प्रचलन अनुसार कायम हुनेछ ।
  • बीमालेख संस्थानबाट प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो बीमांकीय मूल्यांकनबाट निश्चित भएबमोजिमको बोनस प्रदान गरिनेछ । तर जोखिम ग्रहण भैसकेपछि पहिलो बीमांकीय मूल्यांकन हुनुभन्दा अगावै बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र संस्थानको प्रचलित बोनस प्रतिहजार रु.६५।÷ को दरले विशेष बोनस प्रदान गरिनेछ ।