Term Life Assurance

Term Life Assurance

Term Life Assurance

Term Life Assurance (म्यादी जीवन बीमा)

निश्चित अवधिको लागि थोरै बीमाशुल्क तिरेर जोखिम बहन गर्नको लागि मात्र गरिने बीमालाई म्यादी जीवन बीमा भनिन्छ । यस किसिमको बीमामा जम्मा भएको बीमाशुल्क फिर्ता हुदैँन तर बीमितको मृत्यु भएमा बीमांक रकम निजको आश्रित परिवारलाई भुक्तानी गरिन्छ । व्यक्तिको मृत्युबाट हुने आर्थिक क्षति र साहुको कर्जाको सुरक्षाको लागि यस किसिमको बीमा गरिन्छ । यस प्रकारको बीमामा मुनाफामा सरिक नहुने गरी बीमालेख जारी गरिन्छ । यस प्रकारको बीमा वापत तिरिने बीमाशुल्क अन्य जीवन बीमा योजनामा जस्तो जम्मा हुँदैन र तोकिएको अवधिसम्म बीमित जीवितै रहेमा कुनै रकम भुक्तानी गरिदैँन । तोकिएको अवधिभित्रै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने छैन र साहुलाई तिर्नुपर्ने रकम बीमालेखमा लेखिएबमोजिम संस्थानले तिरिदिने छ । कर्जावालाको सुरक्षण र छोटो अवधिको जीवन बीमा प्रयोजनको लागि यो बीमा महत्वपूर्ण रहेको छ ।