Whole Life Assurance

Whole Life Assurance

Whole Life Assurance

आजीवन जीवन बीमा (Whole Life Assurance)

आजीवन जीवन बीमाको मुख्य उद्देश्य बीमा लिने व्यक्ति (बीमित) को जुनसुकै समयमा मृत्यु भए पनि आश्रितहरुले एकमुष्ट रकम पाउने व्यवस्था गर्नु हो । यस योजनाअन्तर्गत बीमितले तोकिएको अवधिसम्म निर्धारित समयमा बीमाशुल्क तिर्दै जानु पर्दछ । जुनसुकै समयमा पनि बीमितको मृत्यु भएमा एकमुष्ट रकम निजको आश्रितलाई दिईन्छ ।आजीवन जीवन बीमाशुल्क दर सावधिक जीवन बीमा योजनामा भन्दा केही कम हुन्छ ।