Group Endowment Life Assurance

Group Endowment Life Assurance

Group Endowment Life Assurance

सामुहिक सावधिक जीवन बीमा (Group Endowment Life Assurance)

संगठित संस्थाहरुले आफ्ना कर्मचारीहरुको समूहगत रुपमा जीवन बीमा गराउन सक्दछन् । यसरी सबै स्थायी कर्मचारीहरुको सामूहिक जीवन बीमा संस्थाले गरिदिँदा कर्मचारीहरु संस्थाप्रति बढी प्रतिबद्ध हुन गई कार्य क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुँदा संस्थाको उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुन जान्छ ।यसबाट संघ- संस्था वा उद्योगपति श्रमिक वा कर्मचारीहरु बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन गई संस्था प्रतिको विश्वास वृद्धि हुने र काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। त्यसैले देशका ठूलाठूला संघ संस्थाहरुदेखि लिएर सानासाना कार्यालयहरुले समेत आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सामूहिक सावधिक जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । यस बीमा योजनामा बीमितका लागि लाग्ने बीमा शुल्कमा बीमा अवधिभर ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिगत सावधिक जीवन बीमामा २ वर्षको बीमाशुल्क नतिरी समर्पण मूल्य प्राप्त हुदैँन तर सामूहिक जीवन बीमामा १ वर्षको बीमाशुल्क तिर्नासाथ समर्पण मूल्य उपलब्ध गराईन्छ।