सूर्यविनायक-शाखा

सूर्यविनायक-शाखा विवरण

शाखा प्रमुखः दिल कुमार लामा

 सहायक व्यवस्थापक

 सम्पर्क नम्बरः ९८६०२०००८१

ई-मेलः lama@rbs.gov.np

शाखा स्थानः घलातेँ, सूर्यविनायक, भक्तपुर।।

फोन नम्बरः ०१-५७०८०६०