करार सेवाका विभिन्न पदहरु नियुक्तिका लागि तोकिएको अन्तरवार्ता मिति र समय